DocHungar.com

fénytani lencsék

Lencsék

Az optikai tengellyel párhuzamosan beeső fénysugár szórólencse esetén. 2F. F. F. 2F. O. A megtört fénysugár úgy halad tovább, mintha a lencse előtti fókuszból ...

Ismerkedjünk meg hát jobban ezekkel a fénytani tünemé- nyekkel! Azokban az esetekben, amelyeket elmondtatok, milyen anya- gokon, közegeken keresztül jut ...

2. 1. R. 1. R. 1. )1n( f. 1. D. R > 0, ha domború felület. R < 0, ha homorú felület. n a relatív törésmutató. Ha f > 0, gyűjtőlencse. Ha f < 0, szórólencse.

után összetartanak (gy˝ujt˝olencse) vagy széttartanak (szórólencse). ... Szórólencsék esetében az optikai tengellyel párhuzamosan belép˝o sugarak.

300 x 250